Varför välja företagslarm med bevakning?

Vilken säkerhet ger ett företagslarm? Minskad risk för inbrott och väktaruttryckning om så sker är vad de flesta tänker på. Men kompletta företagslarm skapar betydligt mer säkerhet än så. Här tas exempel från de tjänster som SecuritasDirekt erbjuder. Delvis finns det skillnader mellan larmbolagen men eftersom Securitas är en av de största larmbolagen i Sverige bör deras utbud via SecuritasDirekt spegla utbudet relativt korrekt.

Inbrottslarm– Basen i ett företagslarm är inbrottslarmet. Ett larm som både låter högt på stället, avskräcker med dekaler och har uttryckning via larmbolag kopplat till sig. Utöver det kan larmet enkelt kontrolleras via den app som är kopplad till larmet. Därmed går det även att både koppla av och på via appen utan att själv behöva vara på plats.

Överfallslarm– Skapa trygghet via ett företagslarm som även har överfallslarm integrerat. Genom att ha övervakningskameror minskar risken för överfall och utöver det kan bilder från dessa kameror sändas direkt till larmbolaget när larmet löses ut. Därmed ser de på några sekunder vad som händer och kan agera utifrån detta.

Minskasvinnet– SecuritasDirekt anger att internt svinn uppgick till ca 1,9 miljarder under 2016. Det är alltså anställda som tar med sig saker från jobbet vilket i de flesta fall kan betraktas som stöld. Med övervakningskameror kopplade till företagslarmet minskar inte bara stölder från personer utifrån utan även av de anställda.

Driftlarm– Mycket stora ekonomiska förluster kan ske om driften inte fungerar som den ska. Det kan exempelvis vara att fläktsystemet inte når önskat resultat eller att kylsystemet helt och hållet slutat fungera. I detta fall gäller det att snabbt få information kring detta så att åtgärder kan sättas in innan det skapas för stora materiella skador.

Brandlarm– Om inbrottslarm är ”basen” i ett företagslarm så är brandlarm steg 2. Det är extremt vanligt att företag har inbrottslarm och brandlarm. Oavsett vilket larmbolag som anlitas så kan man få dessa tjänster. Om övervakningssystem, driftkontroll och olika kamerasystem önskas kan utbudet av passande leverantörer minska något.

Se över vilket behovet är kring företagslarm och sök sedan en leverantör som kan erbjuda en komplett lösning. Att ha två olika företagslarm för att få komplett skydd är knappast ett bra alternativ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *