Utbildningar i Göteborg – Uglkurs

Stockholm och Göteborg är Sveriges största städer samt de städer där allra flesta olika utbildningar finns att hitta. Universiteten är stora och många företag har sina huvudkontor där. Det innebär även att utbudet av privata utbildningsföretag är stort. Det är hos dessa som uglkurs kan bokas.

Vad innebär en uglkurs?

Mål – Att förstå och kunna hantera grupper samt situationer som uppstår. Ett stort fokus ligger på förståelse över sin egen roll i en grupp och hur man agerar, samt varför. Att förstå sig själv i förhållande till andra.

Målgrupp – I första hand är det chefer och personer i ledarroller som väljer att gå uglkurs. Detta utifrån att de i sin yrkesroll arbetar med grupper och ledning. Det finns även företag som låter alla anställda gå kursen för att skapa ett mer effektivt sätt att arbeta inom grupper.

Innehåll – Innehållet är tydligt styrt utifrån de regler som Försvarsmakten har satt upp. Framförallt handlar det om att deltagarna ska arbeta i grupp och reflektera över känslor, händelser och agerande inom gruppen. Det är därmed handledaren som hjälper till att föra diskussionen vidare och få de enskilda individerna att reflektera över olika händelser.

Jämföra och välja uglkurs i Göteborg

  • Handledaren gör kursen

En person som går två olika uglkurser i Göteborg skulle troligtvis uppleva dem extremt olika. Detta utifrån att det är handledarna som till mycket stor del styr och skapar förutsättningarna för ett personligt lärande. Att välja en duktig handledare är alltså mycket viktigt. Först och främst ska handledaren vara godkänd från Försvarsmakten men utöver det även ha goda recensioner att kunna visa upp.

  • Internat

Grundtanken med denna kurs är reflektion och lärande av varandra. Andra intryck ska minimeras och det är orsaken till att en äkta uglkurs genomförs på internat under fem dagar. Det har förekommit kortare varianter eller där deltagarna kunnat sova hemma. Men för att uppnå bäst resultat bör konceptet följas från grunden.

  • Deltagare från olika delar av landet

Om ett företag i Göteborg vill att deras anställda i ledarposition ska gå en kurs kommer de få gå kursen vid olika tillfällen, eller på andra orter än just Göteborg. Det får nämligen inte finnas någon koppling mellan deltagarna inom en grupp.

En person som jobbar inom näringslivsenheten inom Göteborg kommun har kontakt med ett mycket stort antal personer inom näringslivet. Skulle den personen sedan genomföra en uglkurs med enbart företagare från staden är risken att det finns en personlig koppling, direkt eller indirekt.

En grupp ska bestå av en mix. En mix utifrån allt från ålder och bakgrund till yrke och var i landet man bor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *