Är fler fonder bättre än färre?

Är fler fonder bättre än färre?

Någonting som många pensionssparare undrar över är hur många PPM-fonder som är lämpligt att ha i sin fondportfölj. Är det bättre att ha fler fonder eller bör man istället placera i färre fonder? Hur bör man egentligen resonera kring detta? Här får du svaret!

När det gäller vilket antal fonder man bör ha handlar det i grund och botten om riskspridning. Ska man välja fler fonder för att fördela risken ytterligare eller har det ingen betydelse? Det fina med fonder är att de på sätt och vis har en riskspridning per automatik. En aktiefond innehåller nämligen flera olika aktier, åtminstone 16 stycken olika. Ofta har dock fonderna ett större antal aktier än just 16.

För att kunna besvara denna fråga – huruvida det är fördelaktigt att investera i flera olika fonder – är det viktigt att bena ut vilken slags fonder det rör sig om. Om fonden i fråga har en hög risk är det ofta en bra idé att fördela den risken över fler fonder. Om det istället rör sig om en så kallad globalfond, det vill säga en bredare fond som investerar i aktier och värdepapper världen över, är behovet av riskspridning inte lika stort. Anledningen till detta är att fondens värdeutveckling inte är beroende av utvecklingen på en viss marknad i samma utsträckning som smalare fonder.

Bör jag investera i en globalfond?

Du som har en lång sparhorisont och vill placera i aktiefonder kan med fördel placera i fler än en fond. Genom att placera i flera smalare fonder som placerar på olika marknader runt om i världen kan du uppnå en liknande riskspridning som om du skulle investera i en globalfond. En globalfond innebär ofta en lägre risk än fonder som placerar på en smalare marknad, till exempel en viss bransch eller en viss region. Därför hamnar ofta globalfonderna i mittskiktet vad gäller värdeutvecklingen.

När du väljer att använda Advisors tjänst PPM-förvaltning, placeras en del av kapitalet på ditt PPM-konto i globalfonden Advisor Världen medan resterande del placeras i andra fonder på fondtorget. Advisors globalfond har haft en starkt positiv utveckling sett över de senaste åren och är ett bra alternativ för dig som vill ha en bra riskspridning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *