3 tips för att underlätta slyröjning i Stockholm

3 tips för att underlätta slyröjning i Stockholm

Här delar vi med oss av några enkla tips som kan underlätta din slyröjning i Stockholm!

1. Röj din skog eller mark vid rätt tidpunkt på året

Att du röjer vid rätt tidpunkt är viktigt utifrån vilka träd du har i ditt bestånd. Om din skog består av exempelvis lövträd, kommer dina träd att tacka dig om du väljer att röja när löven på träden slår ut. Har du funderingar kring detta så kontakta någon som arbetar inom slyröjning i Stockholm.

2. Använd dig av ekologisk slyröjning

Ett ekologiskt tänk är alltid värdefullt. Genom att använda dig utav ekologisk slyröjning i Stockholm genom att använda dig av till exempel getter när du ska röja i din skog eller mark, kommer du inte bara känna att du gör ett bra ekologiskt avtryck i naturen. Du får dessutom flera fördelar, bland annat har slyn svårare att återhämta sig från getternas framfart än vid en maskinell slyröjning.

Du bör också tänka på att ta hänsyn gentemot naturen, till exempel genom att spara sly mot sjöar och andra vattendrag för att på så sätt ge skugga som motverkar igenväxning. Vissa sorter som sälg och rönn äter älgen och därför behöver dessa inte röjas alls.

3. Slyröj på rätt sätt

Dels behöver du tänka på att röja sly inte är en enkel och lätt sak som du gör på en kvart. Det tar lång tid och är en ansträngande fysisk aktivitet som du med all sannolikhet kommer själv upptäcka ganska snart. Börja därför med några timmar per dag för att komma igång. Börja inte heller i skogens början utan försök gå så långt in som möjligt på den mark du ska röja och sedan arbeta dig utåt för att på sätt minska ansträngningarna.

Du kommer även hjälpa dig själv genom att ta många pauser under dagen samt ha ett realistiskt mål, både för att du inte ska ta ut dig psykiskt eller fysiskt eller i värsta fall skadas. Givetvis bör du också använda rätt och säker utrustning, till exempel kläder och motorsåg. Om du inte känner att du vill eller kan röja själv så är det en utmärkt idé att ta kontakt med proffsen inom slyröjning i Stockholm!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *