Guldhandeln i världen

Efterfrågan på guld kommer främst från smycketillverkare och investerare. Över 50% av allt guld som utvinns globalt används till smycketillverkning. Resten köps upp av centralbanker och investerare som ser guld som en säker investering i oroliga tider. Efterfrågan ökar när ekonomin går dåligt eftersom guld betraktas som en säker tillgång. Många länder har ökat sina guldreserver de senaste åren. Mer om guld finns på guldexperten.se.

Utbudet av guld

Världens guldreserver är begränsade och utbudet kan inte ökas godtyckligt. De största guldproducentländerna är Kina, Australien, Ryssland och USA. Ungefär hälften av allt guld utvinns idag i Kina och Australien. Guld utvinns både i dagbrott och underjordsgruvor. Teknikutvecklingen har lett till att man kan utvinna guld på allt större djup och med bättre utbyte.

Guldpriset

Priset på guld bestäms av utbud och efterfrågan och sätts dagligen på världsmarknaden. Guld betraktas som en säker investering i oroliga tider och guldpriset stiger ofta när aktiemarknaden går ner. Det finns många faktorer som påverkar guldpriset såsom inflation, dollarkursen, politisk oro, naturkatastrofer och krig. Eftersom guldutbudet är begränsat så stiger priset när efterfrågan ökar.

Handel med guld

Det mesta av världens guldhandel sker på börser i London, New York, Mumbai och Shanghai. Terminer och optioner på guld handlas flitigt av investerare. Fysisk handel med guldtackor och guldmynt förekommer också. Många länder har egna guldmynt, exempelvis Krugerrand i Sydafrika och Maple Leaf i Kanada. Handeln underlättas av att guld är en homogen vara med konstant kvalitet.

Lagring av guld

Många investerare och centralbanker lagrar fysiskt guld i valv och bunkrar. Det ger en extra säkerhet jämfört med att enbart ha aktie- eller obligationsinnehav. USA:s guldreserv förvaras i Fort Knox. Även Sveriges Riksbank har guldreserver lagrade i valv. Totalt lagras över 30 000 ton guld världen över. Större delen av det utvunna guldet genom historien är fortfarande i omlopp.

Efterfrågan på guld

Efterfrågan på guld förväntas öka i takt med att länder som Kina och Indien blir rikare. Deras växande medelklass kommer att efterfråga mer guldsmycken och investeringar. Även oroligheter i världsekonomin och geopolitiska spänningstillstånd kan leda till stigande guldpriser framöver. Utbudet är dock begränsat och svårt att utöka. Guld kommer därför sannolikt att behålla sin ställning som en attraktiv investering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *