Beviljas assistans

Det är inte enkelt att få personlig assistans och bilden som ibland förmedlas om att detta sker lättvindigt är osann kort sagt. För att få hjälp med vardagen krävs att man har ett mycket stort behov. I första hand rör det sig om 5 punkter som analyseras innan det tas beslut. Det handlar om personlig hygien, äta, klä sig, kommunikation, behov av sakkunnig assistans. Om man har problem med dessa anses man inte klara sig i vardagen och kan då få hjälp genom personlig assistans. Det finns många assistansföretag runt om i landet som jobbar hårt för att utbilda och rekrytera personal. Som inköpare av tjänsten kan man ställa höga krav och har alltid möjlighet att byta personlig assistent om man inte skulle fungera ihop.

Kunskap och stor erfarenhet

När man har en svår och komplex situation kan det krävas att personliga assistenter har djup insikt. Kanske behövs specifik utbildning för att man skall kunna kommunicera med varandra på rätt sätt, eller kunskaper i en viss sjukdomsfråga för att man skall kunna föra brukarens talan om någonting skulle hända. En vanlig strategi för att introducera nya assistenter är att de får jobba tillsammans med en av de befintliga under viss tid. På så vis får de praktisk erfarenhet samtidigt som ett förtroende mellan assistent och brukar kan etableras.

Olika behov

Det är inte alltid en fråga om komplexa sjukdomsbilder där vårdbehovet är stort. Det kan likväl röra sig om ett fysiskt problem som gör att brukaren behöver hjälp i vardagen. Som personlig assistent kan man då följa med till föreläsningar eller arbete i syfte att hjälpa till när så krävs. I och med att det kan förhålla sig på många olika sätt, finns det ingen snabblösning vad gäller utbildning. Istället är det någonting som får utformas för varje uppdrag som personlig assistent. Vidare om personlig assistans finns att se via denna webbsida.

Vid en första prövning är det 20 timmar per vecka man bedömer. Finns ett större vårdbehov anpassar man den ersättning och i förlängningen det stöd som ersätts. Regler för ersättning och vårdbehov kan regleras från år till år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *