800 PPM-fonder: fördel eller nackdel?

Premiepensionssystemet har varit kritiserat ända sedan det infördes för 17 år sedan, trots att det gång på gång har visat sig vara fördelaktigt för de flesta pensionssparare. De kritiska rösterna har dock aldrig varit så höga som nu, när flera socialdemokratiska politiker plötsligt ser möjligheten att göra sig av med systemet.

En fråga gällande premiepensionssystemet där en tydlig skiljelinje mellan Socialdemokraterna och Alliansen kan urskiljas, är huruvida det är bra eller dåligt att det idag finns över 800 fonder i PPM-systemet. Att pensionsspararna har så många fonder att välja mellan anser Socialdemokraterna är negativt och ett av de stora problemen med premiepensionssystemet. Moderaterna och övriga partier inom Alliansen ser inte antalet PPM-fonder som ett problem, förutsatt att fonderna är kvalitetssäkrade och skötsamma.

Att den bråkdel fonder som ställer till besvär för pensionsspararna genom att agera på ett oansvarigt sätt är ett problem håller alla partier med om. Istället för att skrota systemet och ha ett allmänt pensionssystem som uteslutande bygger på inkomstpensionen, vill partierna inom Alliansen behålla valfriheten inom PPM-systemet. De anser att det är en frihet såväl som en möjlighet för spararen att själv kunna välja placeringsinriktning för sina premiepensionspengar, genom att välja mellan de flera hundra valbara fonder som idag finns tillgängliga i systemet.

De sparare som inte själva vill göra ett aktivt val kan ändå få en aktiv PPM-förvaltning genom att ta hjälp av en förvaltare som exempelvis Advisor fondförvaltning. Sedan år 2000 har Advisor haft en snittavkastning på 10 procent, medan den genomsnittliga snittavkastningen i premiepensionssystemet under samma tidsperiod har varit 7 procent.

Vill se större premiepension

Idag avsätts 18,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp till pensionssystemet. Av dessa går blott 2,5 procent till premiepensionen, medan hela 17 procent avsätts till inkomstpensionen. Med detta i åtanke kan man förstås tycka att bråket kring PPM-systemet är något av en storm i ett vattenglas. Det är dock så att Socialdemokraterna alltid har haft ett ont öga till premiepensionssystemet, som infördes efter en överenskommelse med de borgerliga partierna.

Medan Socialdemokraterna vill minska antalet valbara fonder i PPM-systemet och har börjat propagera för att lägga ner hela systemet, finns det två sidor av myntet. Intresseorganisationer har nämligen uttryckt en önskan om att en större andel av de 18,5 procent som sätts av till pensionen bör gå till premiepensionssystemet. Idag utgör premiepensionen inte mer än 13,5 procent av den allmänna pensionen, så visst finns det utrymme för en ökning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *