Checklista inför köp av fritidshus

I skärgården, i fjällen eller avsides långt ute på landet – fritidshus finns lite överallt men kan ha väldigt varierande standard. Även hus som ser välskötta ut utifrån kan ha olika brister så inför ett köp finns all anledning att vara lite kritisk. För ett lyckat köp gäller det kort och gott att vara noggrann och gå igenom huset punkt för punkt.

Att kolla på inför köp av fritidshus

Den som är i färd med att köpa ett fritidshus, oavsett standard, bor göra en noggrann kontroll av husets alla delar. För en oerfaren kan det vara svårt att veta vad som är viktigt så här följer en checklista på dom delar som är särskilt viktiga att undersöka:

  • Fasad – Vad gäller fasaden är det klokt att kolla på både material och färg. Har färgen flagnat är det troligt att en ommålning kommer behövas i närtid. Kolla även efter påväxt och fukt – här kan en fuktmätare vara en bra hjälp.
  • Tak – Tak utsätts för många yttre påfrestningar och om det finns briser finns risk för fukt- och vattenskador. Kontrollera takets skick – om det till exempel rör sig om tegel- eller betongpannor är det lämpligt att kolla efter sprickor, skador och påväxt.
  • Vind / Källare – Om ett fritidshus har en vind och / eller källare kan en fuktmätare komma till användning även här. Se även till att använda ditt luktsinne för att känna om det finns avvikande dofter. Kolla även efter svarta prickar, påväxt och mögel.

Säljaren till ett fritidshus är skyldig att lämna så mycket information om fastigheten som möjligt men det är alltid köparen som står för undersökningsplikten. Inga frågor är onödiga så försök att ta reda på så mycket som möjligt. Har några renoveringar eller åtgärder gjorts dom senaste åren, och i så fall vad? Hur gammalt är taket, dörrarna, fönstren och andra viktiga delar?

Anlita en besiktningsman

Ett bra tips för den som står inför ett köp av ett fritidshus är att låta en professionell fackman göra en besiktning. Dessa har både kunskap, erfarenhet och utrustning för att gå igenom huset på ett korrekt sätt.

Besiktningsmannen gör en sammanställning efter utfört arbete och du som eventuell köpare får ett protokoll som visar på eventuella brister. I protokollet brukar det även anges om bristerna är akuta att åtgärda eller bara bra att känna till.